Farnost Dolní Bečva - znak.JPG
FARNOST DOLNÍ BEČVA
Římskokatolická farnost
sv. Antonína Paduánského v Dolní Bečvě
sv. Zdislavy v Prostřední Bečvě

 
Farnost Dolní Bečva - znak.JPG
800px-Dolní_Bečva,_kostel.jpg
img771.jpg
Prebytar_kostela_D.B..jpg
P1210775.JPG
kostel.jpg
p1040850.jpg

Nedělní ohlášky

NEDĚLE 30. PROSINCE
SVÁTEK SVATÉ RODINY
- zítra v pondělí (31.12.) je poslední den občanského roku 2018. Děkovná mše svatá bude v 17 hodin a po ní proběhne svátostné požehnání a Te-Deum.


- v úterý (1.1.2019) je Nový rok a především slavnost Matky Boží Panny Marie. Je to zasvěcený svátek!!! Mše svaté budou v tento den v 8.30 a pro ty, co si chtějí pospat, v 11.30!


- ve čtvrtek (3.1.) ve 13 hodin bude pohřeb paní Marie Divínové. Večerní mše svatá už nebude!


- v pátek (4.1.) v 15 hodin bude pohřeb pana Jaroslava Vojkůvky a večerní mše svatá už také nebude! Na oba zesnulé pamatujte v modlitbě!


- v sobotu (5.1.) proběhne v naší obci Tříkrálová sbírka. Mše svatá s požehnáním pro koledníky bude v tento den začínat v 8 hodin! Po mši zvu koledníky na snídani na faru. Zároveň prosím ochotné maminky a babičky, zda by pomohly s přípravou a obsluhou při snídani pro koledníky. Na závěr prosím: kdo má doma z minula tříkrálový hábit, nechť ho přinese na faru!!!


- příští neděli (6.1.) oslavíme slavnost Zjevení Páně, lidově Tří králů. Slavná mše svatá bude v 8.30. Na tuto mši svatou se uvolnil úmysl, pokud byste měli zájem, nahlaste se u pana kostelníka! Při mši svaté v tento den se žehná voda, křída, kadidlo a zlaté předměty.


- sbírka během vánočních svátků činila 26 420,- Kč. Všem upřímné Pán Bůh zaplať.


- prosím rodiče dětí, které letos půjdou k prvnímu svatému přijímání, aby přinesli fotku svého dítěte, která bude na tablu. Fotka by měla být klasického formátu A6 (ne občanková!!!). Fotky můžete odevzdávat po každé mši do sakristie, do schránky u fary nebo je děti mohou přinést do hodiny náboženství. Vyřiďte si to prosím mezi sebou. Fotky je potřeba odevzdat nejpozději do neděle 27. ledna, další neděli 3. února budou děti představeny farní rodině při mši.


 
odkaz na záznam mše svaté
z našeho kostela s TV Noe:

http://www.tvnoe.cz/video/8366
 

Z FARNOSTI:
Vánoční_bohoslužby-page-001.jpg
Tříkrálová sbírka.jpg


Z DĚKANÁTU:
Snoubenci-Vikendovy-pripravny-kurz-na-sv-Hostyne-2019.jpg


Z JINÝCH MÍST:
Scan0006.jpg
Vánoční_bohoslužby-page-001.jpg
Tříkrálová sbírka.jpg
pohled2.jpg
P. Mgr. Petr DUJKA
Farní úřad Dolní Bečva
Dolní Bečva 245
756 55 Dolní Bečva

Telefon: 733 742 245
Mobil: 731 626 542
Email:
fadolnibecva@ado.cz 
petrdujka.1@seznam.cz
Farnost Dolní Bečva - znak.JPG
farnost dolní bečva.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one