Farnost Dolní Bečva - znak.JPG
FARNOST DOLNÍ BEČVA

Římskokatolická farnost
sv. Antonína Paduánského v Dolní Bečvě
a
sv. Zdislavy v Prostřední Bečvě

 
Farnost Dolní Bečva - znak.JPG
800px-Dolní_Bečva,_kostel.jpg
img771.jpg
Prebytar_kostela_D.B..jpg
P1210775.JPG
kostel.jpg
p1040850.jpg

Historie farnosti

HISTORIE

KOSTELA  a  FARNOSTI

Stavba kostela

Stavba kostela

První pohlednic

První pohlednic

Biřmování

Biřmování

1.sv. přijímání

1.sv. přijímání

Dolní Bečva nepatří mezi zvlášť starobylé vesnice, ani farnosti. Dlouhou dobu byla Dolní Bečva přifařena k Rožnovské farnosti. Samostatnou farností se stala až na počátku 20.století. Chceme-li mluvit o vzniku dolnobečvanské farnosti a stavbě kostela, musíme zmínit čtyři muže, kteří stáli na počátku těchto duchovních proměn na Dolní Bečvě.

Prvním  z nich byl rožnovský farář a děkan P. Josef Arnošt. Ten na Dolní Bečvě v roce 1888 založil hřbitov, byl u vzniku kostelní jednoty a na stavbu kostela přispěl částkou 40.000 korun. Stavby kostela se však nedožil. Jeho tělo bylo pohřbeno v Rožnově, ovšem v roce 2001 byly jeho tělesné pozůstatky převezeny na Dolní Bečvu,   a zde byl znovu pohřben.  

Druhým významným mužem byl Benjamin Polanský. Ten na Dolní Bečvě působil jako učitel. Přátelil se s farářem Arnoštem a usiloval o vznik samostatné farnosti. V jeho práci poté pokračoval jeho syn Dionýsius Josef Polanský, který sehrál důležitou roli při stavbě kostela a fary. Organizoval sbírky pro stavbu kostela nejen na Moravě, ale i v zahraničí. Za svou práci, jak učitelskou tak křesťanskou, obdržel papežské vyznamenání.

Čtvrtým mužem byl starosta Michal Solanský. Zdarma daroval pozemek na vybudování hřbitova a jako starosta významným dílem přispěl k dokončení stavby kostela.

Základní kámen kostela byl posvěcen 24.září 1905 Antonínem C. Stojanem. Jako patron kostela byl zvolen sv. Antonín Paduánský. Kostel byl vystavěn během roku 1906 stavitelem Ing. Aloisem Pallatem z Olomouce. Kostel byl pouze benedikován, čili požehnán, v červnu 1907.

Délka kostela je 28 m, šířka 9,5 m a výška lodi 11 m. Věž je vysoká 37 m. Kostel je postaven ve slohu novorománském.

Na hlavním oltáři se nachází obraz sv. Antonína od profesora Sigmunda Rudla z Prahy. V presbytáři se nachází sochy sv. Václava a sv. Ludmily, v lodi pak sochy sv. Josefa, sv. Anny, sv. Dionýsia, sv. Jana Křtitele, sv. Terezie a sv. Judy. Autorem soch je Jan Knebel z Frenštátu pod Radhoštěm. Varhany zhotovila firma Vojtěch Káš z Brna. Křížovou cestu darovali kostelu farníci z Dřevohostic.

Později byly do kostela pořízeny sochy Srdce Ježíšova a Srdce Panny Marie, které jsou umístěny v přední části lodi. Malovaná vitrážová okna z roku 1942 vytvořila  firma Eduard Krejčí z Brna. Součástí kostela je také kaple Panny Marie Růžencové, která během Velikonoc slouží jako Boží hrob. Křtitelnice je tvořena původním kamenným soklem a dřevěným poklopem se sochou Křtu Páně. Hlavní vchod kostela zdobí plastika Nejsvětější Trojice.

V roce 2003 byl v kostele umístěn obraz Panny Marie Bolestné. Tento obraz, z roku 1858, byl objeven v roce 2002 v kapli v Horním Rozpitém. Zobrazuje P. Marii Bolestnou a pod ní valašskou krajinu s Radhoštěm. Tento obraz je považován za nejstarší zobrazení Dolní Bečvy.

V roce 1905 byly pro kostel pořízeny zvony: Sv.Cyril (100kg), Sv.Metoděj (200kg), Sv.Josef (67kg) a Panna Marie (500kg). V roce 1917 byly zvony zrekvírovány pro válečné účely a zůstal pouze zvon Sv.Josef, který se dnes používá jako umíráček.

Z tohoto důvodu byly v roce 1969 pořízeny tři nové zvony: Dobrý pastýř (490kg), Panna Maria (291kg) a znovu Sv.Josef (220kg). V roce 1988 byl pořízen čtvrtý zvon Sv.Antonín (869kg).

Spolu s kostelem byla postavena také fara a přilehlá hospodářská budova. 13.srpna 1908 potvrdilo olomoucké arcibiskupství vznik samostatné farnosti. Dne 2.června 1909 byl jmenován první dolnobečvanský farář.

V roce 1989 se v kostele konala také první primiční mše sv. místního rodáka P.Pavla Michuta.

16.června 2007 oslavila naše farnost 100.let požehnání kostela. Slavnou mši sv. sloužil olomoucký arcibiskup Jan Graubner, který požehnal také nový prapor místního hasičského sboru.

Poslední misie se v naší farnosti konaly v roce 2007. První misie se uskutečnily v roce 1907.

Mezi tradiční akce dolnobečvanské farnosti patří: červnová Antonínská pouť,    pouť k sv. Cyrilu a Metoději na Radhošť, procesí po obci o Božím Těle, pouť k Panně Marii bolestné v Horním Rozpitém, májová pouť na Kamenné, hasičská mše k oslavě sv.Floriána, poděkování za úrodu - dožínky, výročí požehnání kostela - hody (třetí neděli v říjnu) a první svaté přijímání. 

Starý presbytář

Starý presbytář

Mše sv.

Mše sv.

Svěcení zvonů

Svěcení zvonů

P. Hruškovský

P. Hruškovský

Nástěnka

Hasičská_mše-page-001.jpg
Májová_pouť_na_Kamenné-page-001.jpg
Antonínská_pouť-page-001.jpg
Příloha č. 4 Studentský Velehrad-2022-page-001.jpg
Program Radhošť 2022-page-001.jpg
Schola-page-001.jpg
Společná fotka - biřmování 30.10.2021
Společná fotka - biřmování 30.10.2021
pohled2.jpg
P. Mgr. Petr DUJKA
Farní úřad Dolní Bečva
Dolní Bečva 245
756 55 Dolní Bečva

Telefon: 733 742 245
Mobil: 731 626 542
Email:
fadolnibecva@ado.cz 
petrdujka.1@seznam.cz
č. účtu ŘKF Dolní Bečva:
1763876339 / 0800
Farnost Dolní Bečva - znak.JPG
farnost dolní bečva.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one