Farnost Dolní Bečva - znak.JPG
FARNOST DOLNÍ BEČVA

Římskokatolická farnost
sv. Antonína Paduánského v Dolní Bečvě
a
sv. Zdislavy v Prostřední Bečvě

 
Farnost Dolní Bečva - znak.JPG
800px-Dolní_Bečva,_kostel.jpg
img771.jpg
Prebytar_kostela_D.B..jpg
P1210775.JPG
kostel.jpg
p1040850.jpg

Fatimský apoštolát je další modlitební spolek v naší farnosti. Členové fatimského apoštolátu se scházejí každý týden v sobotu v 6:00 k modlitbě rozjímavého růžence a poté slaví mši sv. v 7:00.

Světový apoštolát Fatimy

Toto hnutí bylo založeno Mons. Haroldem V. Colganem (1894-1972) v USA. Nyní působí ve 110 zemích světa, má více jak 25 mil. členů.

V České republice byl Fatimský apoštolát obnoven v roce 1990. Důstojný otec P. Beer z Německa, který byl zodpovědný za činnost Fatimského apoštolátu v bývalých východních zemích, navštívil v roce 1990 Brno a po přednáškách o Fatimě svěřil starost o šíření Fatimského apoštolátu P. Pavlu Dokládalovi, tehdejšímu faráři ve Šlapanicích u Brna.

Činnost apoštolátu pokračuje v Třebíči a poté od srpna 1995 za přítomnosti otce arcibiskupa Karla Otčenáška, tehdejšího sídelního biskupa královéhradecké diecéze, v Koclířově, kde je otevřeno centrum pro Českou republiku v bývalém klášteře Školských sester sv. Františka. V pohraniční farnosti, kde žije 700 obyvatel, každý měsíc přichází stovky a stovky poutníků. Národní centrum FA ČR v Koclířově se ze své činnosti zodpovídá obecně diecéznímu biskupovi a České biskupské konferenci. Specificky pak vedení Světového apoštolátu Fatimy (World Apostolate of Fatima), jeho současnému prezidentovi Prof. Americo Pablo Lopez Ortizovi z Portorika, mezinárodní radě Světového apoštolátu Fatimy.

Na svátek Panny Marie Růžencové 7. října 2005 Svatý Stolec schválil stanovy předložené Mezinárodní radou Světového apoštolátu Fatimy stvrzené všemi účastnickými zeměmi tohoto veřejného sdružení věřících.

Slavnostní vyhlášení působnosti katolického mariánského hnutí, Světového apoštolátu Fatimy - Fatimského apoštolátu v univerzální církvi se uskutečnilo ve Vatikánu v aule papežské rady pro laiky ?AULA MAGNA? v pátek 3. února 2006.

Cíle Fatimského apoštolátu

  • Fatimský apoštolát chce být nápomocen všem ctitelům Panny Marie - být pevně zakotven v církvi, ve světle jejího učení.
  • Rozšiřovat a formovat modlitební skupiny a všechny spojovat v jednotě večeřadla biblického Ceanacula - Večeřadla na Sionu.
  • Chce působit v naprosté jednotě s církví, která miluje Pannu Marii jako svou Matku
MaurFatima.jpg
marie.jpg

Nástěnka

Hasičská_mše-page-001.jpg
Májová_pouť_na_Kamenné-page-001.jpg
Antonínská_pouť-page-001.jpg
Příloha č. 4 Studentský Velehrad-2022-page-001.jpg
Program Radhošť 2022-page-001.jpg
Schola-page-001.jpg
Společná fotka - biřmování 30.10.2021
Společná fotka - biřmování 30.10.2021
pohled2.jpg
P. Mgr. Petr DUJKA
Farní úřad Dolní Bečva
Dolní Bečva 245
756 55 Dolní Bečva

Telefon: 733 742 245
Mobil: 731 626 542
Email:
fadolnibecva@ado.cz 
petrdujka.1@seznam.cz
č. účtu ŘKF Dolní Bečva:
1763876339 / 0800
Farnost Dolní Bečva - znak.JPG
farnost dolní bečva.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one