Farnost Dolní Bečva - znak.JPG
FARNOST DOLNÍ BEČVA
Římskokatolická farnost
sv. Antonína Paduánského v Dolní Bečvě
sv. Zdislavy v Prostřední Bečvě

 
Farnost Dolní Bečva - znak.JPG
800px-Dolní_Bečva,_kostel.jpg
img771.jpg
Prebytar_kostela_D.B..jpg
P1210775.JPG
kostel.jpg
p1040850.jpg

Bohoslužby + úmysly

Zde jsou uvedeny mše svaté s úmysly na celý měsíc. Je třeba ovšem sledovat nedělní ohlášky každý týden, protože může dojít ke změně (pohřeb, nepřítomnost kněze, atd.) Berte to prosím na vědomí!
LISTOPAD 2018

Čtvrtek 1. 11. - SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
17:00 - slavná mše sv. za + Marii Paulusovu
a duše v očistci, č.p.362


po mši svaté průvod na hřbitov
a dušičková pobožnost u hlavního kříže

 
je to doporučený zasvěcený svátek,
věřícím se doporučuje účastnit se tento den mše sv.

 

Pátek 2. 11. - PAMÁTKA VŠECH VĚRNÝCH ZEMŘELÝCH
!!! 16:00 - mše sv. ke cti Božského Srdce Páně, za živé
i zemřelé členy živého růžence a za duše v očistci


po mši svaté prvopáteční adorace a svátostné požehnání

 

Sobota 3. 11. - sobota 30. týdne v mezidobí
6:00 - modlitba rozjímavého růžence

7:00 - mše sv. na úmysly Panny Marie
a za duše dárců a dobrodinců

 

Neděle 4. 11. - 31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8:30 - mše sv. za + rodiče Dunajovy a Blinkovy,
dva syny, vnuka, duše v očistci a za Boží ochranu
pro živé členy rodiny, č.p.66

 

Pondělí 5. 11. - pondělí 31. týdne v mezidobí
17:00 - mše sv. volný úmysl

 

Čtvrtek 8. 11. - čtvrtek 31. týdne v mezidobí
17:00 - mše sv. za + rodiče Jurajdovy, syna, tři dcery, snachu,
tři zetě, vnučku a vnuka, č.p.546

 

Pátek 9. 11. - svátek posvěcení lateránské baziliky
17:00 - mše sv. za + Milana Bartoška, dceru Zdeňku s manželem,
duše v očistci a za Boží požehnání pro živou rodinu, č.p.591

 

Sobota 10. 11. - sv. Lva Velikého, učitele církve
6:00 - modlitba rozjímavého růžence

7:00 - mše sv. za živé i zemřelé farníky

 

Neděle 11. 11. - 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8:30 - mše sv. za + Františku a Jana Billovy, dceru Danu,
syna Josefa, duše v očistci a za živou
rodinu Billovu a Vaňkovu, č.p.510

 

Pondělí 12. 11. - sv. Josafata, mučedníka
17:00 - mše sv. za rodinu Fiuráškovu s prosbou o uzdravení,
č.p.83

 

Čtvrtek 15. 11. - sv. Alberta Velikého, učitele církve
17:00 - mše sv. za živou i zemřelou rodinu Kulišťákovu, č.p.523

 

Pátek 16. 11. - pátek 32. týdne v mezidobí
mše svatá nebude!

 

Sobota 17. 11. - sv. Alžběty Uherské, řeholnice / státní svátek
mše svatá nebude!

 

Neděle 18. 11. - 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8:30 - mše sv. za + rodiče Stodůlkovy, děti a za vyprošení
Božího požehnání pro živou rodinu, č.p.57

 

Pondělí 19. 11. - pondělí 33. týdne v mezidobí
17:00 - mše sv. na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii,
s prosbou o Boží požehnání do dalších let i pro celou
živou rodinu Hajdovu, č.p.583

 

Čtvrtek 22. 11. - sv. Cecílie, panny a mučednice
17:00 - mše sv. za + rodiče Růčkovy, syna Michala,
rodiče Porubovy, děti a za duše v očistci, č.p.438

 

Pátek 23. 11. - čtvrtek 33. týdne v mezidobí
17:00 - mše sv. za + Petra Hrstku, rodiče a Josefa Vlčka, č.p.36

 

Sobota 24. 11. - sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze
a druhů, mučedníků

6:00 - modlitba rozjímavého růžence

7:00 - mše sv. za živé i zemřelé farníky

 

Neděle 25. 11. - SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
8:30 - mše sv. za + Antonína Porubu, rodiče, rodiče Růčkovy
a za Boží požehnání pro živou rodinu, č.p.80

 

Pondělí 26. 11. - pondělí 34. týdne v mezidobí
17:00 - mše sv. volný úmysl

 

Čtvrtek 29. 11. - čtvrtek 34. týdne v mezidobí
17:00 - mše sv. za + Josefa Martyčáka, rodiče, rodiče Ježovy,
tři bratry a za živou rodinu, č.p.511

 

Pátek 30. 11. - svátek sv. Ondřeje, apoštola
17:00 - mše sv. volný úmysl

 

Sobota 1. 12. - sobota 34. týdne v mezidobí
6:00 - modlitba rozjímavého růžence

7:00 - mše sv. na úmysly Panny Marie
a za duše dárců a dobrodinců

 

Neděle 2. 12. - 1. NEDĚLE adventní
8:30 - mše sv. za + rodinu Blinkovu a Porubovu
a za živou rodinu, č.p.337

 
Dušičky-page-001.jpg
pohled2.jpg
P. Mgr. Petr DUJKA
Farní úřad Dolní Bečva
Dolní Bečva 245
756 55 Dolní Bečva

Telefon: 733 742 245
Mobil: 731 626 542
Email:
fadolnibecva@ado.cz 
petrdujka.1@seznam.cz
Farnost Dolní Bečva - znak.JPG
farnost dolní bečva.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one