Farnost Dolní Bečva - znak.JPG
FARNOST DOLNÍ BEČVA
Římskokatolická farnost
sv. Antonína Paduánského v Dolní Bečvě
sv. Zdislavy v Prostřední Bečvě

 
Farnost Dolní Bečva - znak.JPG
800px-Dolní_Bečva,_kostel.jpg
img771.jpg
Prebytar_kostela_D.B..jpg
P1210775.JPG
kostel.jpg
p1040850.jpg

Bohoslužby + úmysly

Zde jsou uvedeny mše svaté s úmysly na celý měsíc. Je třeba ovšem sledovat nedělní ohlášky každý týden, protože může dojít ke změně (pohřeb, nepřítomnost kněze, atd.) Berte to prosím na vědomí!
LEDEN 2019

Neděle 30. 12. - SVÁTEK SVATÉ RODINY
8:30 - mše sv. za + rodiče Cábovy, Ladislava Matějku,
duše v očistci a za živou rodinu Blinkovu, č.p.341


při mši obnova manželských slibů

 

Pondělí 31. 12. - KONEC OBČANSKÉHO ROKU 2018
17:00 - děkovná mše sv. za živé i zemřelé farníky

 

Úterý 1. 1. - SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
NOVÝ ROK


!!! 8:30 - novoroční mše sv. za živou
i zemřelou rodinu Kulišťákovu, č.p.523


!!! 11:30 - novoroční mše sv. za + otce Bohuslava
Hruškovského a celou rodinu, č.p.538

 

čtvrtek 3. 1. - Nejsvětějšího Jména Ježíš
mše svatá nebude

 

pátek 4. 1. - pátek po oktávu Narození Páně / první pátek
mše svatá nebude

 

Sobota 5. 1. - tříkrálová sbírka 2019
!!! 8:00 - mše sv. za tříkrálové koledníky a otevřená
srdce i dlaně těch, které navštíví

 

Neděle 6. 1. - slavnost zjevení páně - tří králů
8:30 - slavná mše sv. volný úmysl

při mši žehnání vody, křídy, kadidla a zlatých předmětů

 

Pondělí 7. 1. - pondělí po Zjevení Páně
17:00 - mše sv. za rodinu Pribolovu, duše v očistci a za Boží
požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu, č.p.364

 

Čtvrtek 10. 1. - čtvrtek po Zjevení Páně
17:00 - mše sv. za + Františka Zezulku, bratry, švagry
a za Boží požehnání a ochranu Panny Marie
pro živou rodinu Zezulkovu a Bénovu, č.p.592

 

Pátek 11. 1. - pátek po Zjevení Páně
17:00 - mše sv. za + Josefa Růčku, manželku, snachu Ludmilu,
vnuky Jaroslava a Elišku a za živou rodinu, č.p.504

 

Sobota 12. 1. - sobota po Zjevení Páně
6:00 - modlitba rozjímavého růžence
7:00 - mše sv. za živé i zemřelé farníky

 

Neděle 13. 1. - svátek křtu páně
konec doby vánoční


8:30 - mše sv. za + Františku Štůralovu, syna,
švagry Antonína, švagrovou Anežku
a rodiče z obou stran, č.p.459

 

Pondělí 14. 1. - pondělí 1. týdne v mezidobí
17:00 - mše sv. na úmysl kněze

 

Čtvrtek 17. 1. - sv. Antonína, opata
17:00 - mše sv. za + Josefku a Františka Paprskářovy, zetě Jana,
rodiče a za Boží požehnání pro živou rodinu, č.p.197

 

Pátek 18. 1. - Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
17:00 - mše sv. za + Václava Solanského, rodiče, Julii Beruškovu
a za Boží požehnání pro živou rodinu, č.p.323

 

Sobota 19. 1. - sobota 1. týdne v mezidobí
6:00 - modlitba rozjímavého růžence
7:00 - mše sv. za živé i zemřelé farníky

 

Neděle 20. 1. - 2. neděle v mezidobí
8:30 - mše sv. na poděkování Pánu Bohu za 85let života
s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie
do dalších let, za + manželku Marii, její sourozence
a rodiče Skalíkovy a Stavinohovy, č.p.469

 

Pondělí 21. 1. - sv. Anežky Římské, mučednice
17:00 - mše sv. za duše dárců a dobrodinců

 

Čtvrtek 24. 1. - sv. Františka Saleského, učitele církve
17:00 - mše sv. za + Vlastu a Josefa Daňkovy, rodiče
a sourozence a za duše v očistci, č.p.116

 

Pátek 25. 1. - svátek Obrácení svatého Pavla
mše svatá nebude

 

Sobota 26. 1. - sv. Timoteje a Tita, biskupů
6:00 - modlitba rozjímavého růžence
7:00 - mše sv. za živé i zemřelé farníky

 

Neděle 27. 1. - 3. NEDĚLE v mezidobí
8:30 - mše sv. za + rodiče Blinkovy, Pařenicovy a
Farkovy, jejich děti a za Boží pomoc, přímluvu Panny
Marie a vytrvalost ve víře pro živou rodinu, č.p.253

 

Pondělí 28. 1. - pondělí 4. týdne v mezidobí
17:00 - mše sv. na úmysl kněze

 

Čtvrtek 31. 1. - sv. Jana Boska, kněze
17:00 - mše sv. za + Aloise Bohušíka, rodiče, bratry, švagry
a za Boží požehnání a ochranu Panny Marie
pro živou rodinu, č.p.477

 
 
Vánoční_bohoslužby-page-001.jpg
Tříkrálová sbírka.jpg
pohled2.jpg
P. Mgr. Petr DUJKA
Farní úřad Dolní Bečva
Dolní Bečva 245
756 55 Dolní Bečva

Telefon: 733 742 245
Mobil: 731 626 542
Email:
fadolnibecva@ado.cz 
petrdujka.1@seznam.cz
Farnost Dolní Bečva - znak.JPG
farnost dolní bečva.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one