Erb.JPG
FARNOST DOLNÍ BEČVA
Římskokatolická farnost
sv. Antonína Paduánského v Dolní Bečvě
Erb.JPG
DSCN0315.JPG
img771.jpg
Prebytar_kostela_D.B..jpg
800px-Dolní_Bečva,_kostel.jpg
Bez názvu.bmp
P1210775.JPG

Bohoslužby + úmysly

Zde jsou uvedeny mše svaté s úmysly na celý měsíc. Je třeba ovšem sledovat nedělní ohlášky každý týden, protože může dojít ke změně (pohřeb, nepřítomnost kněze, atd.) Berte to prosím na vědomí!
ŘÍJEN 2017

Neděle 1. 10. - 26. neděle v mezidobí

8:30
- mše sv. na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii
za 80 let života s prosbou o Boží požehnání
do dalších let a za živou i zemřelou rodinu, č.p.523

 

Pondělí 2. 10. - sv. andělů strážných

18:00 - mše sv. za + Antonína Vojkůvku, manželku, syna,
tři zetě a za duše v očistci, č.p.477

 

Čtvrtek 5. 10. - čtvrtek 26. týdne v mezidobí

18:00 - mše sv. za + Josefa a Marii Divínovy, duše v očistci
a za živou rodinu Divínovu a Mizerovu , č.p.298

 

Pátek 6. 10. - pátek 26. týdne v mezidobí / první pátek

18:00 - mše sv. ke cti Božského Srdce Páně
a za živé i zemřelé členy živého růžence


- po mši sv. prvopáteční adorace a svátostné požehnání

 

Sobota 7. 10. - Panny Marie Růžencové
 

 

Neděle 8. 10. - 27. neděle v mezidobí

8:30
- mše sv. za + Boženu a Josefa Růčkovy, dceru Marii
a za Boží požehnání pro živou rodinu, č.p.399

 

Pondělí 9. 10. - pondělí 27. týdne v mezidobí

18:00 - mše sv. volný úmysl

 

Čtvrtek 12. 10. - čtvrtek 27. týdne v mezidobí

18:00 - mše sv. za + Josefa a Františku Vojkůvkovy, rodiče
a sourozence z obou stran a za Zdeňka Štrbačku, č.p.368

 

Pátek 13. 10. - pátek 27. týdne v mezidobí

18:00 - mše sv. na poděkování za 55 roků manželství,
s prosbou o ochranu Panny Marie pro celou rodinu, č.p.482

 

Sobota 14. 10. - sobota 27. týdne v mezidobí

6:00 - modlitba rozjímavého růžence

7:00 - mše sv. za živé i zemřelé farníky

od 17:00 do 21:00 - večer otevřených dveří a srdcí

 

Neděle 15. 10.
SLAVNOST 110. VÝROČÍ POŽEHNÁNÍ KOSTELA


!!! 10:00 - slavná mše sv. za + Milana Bartoška,
dceru Zdeňku, zetě Jaromíra, bratra Štěpána,
duše v očistci a za Boží požehnání pro rodinu
Bartoškovu a Skalíkovu, č.p.591


za + arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana,
otce Josefa Arnošta, Michala Solanského,
Benjamina Polanského, syna Dionýsia
a za všechny živé i zemřelé dobrodince kostela

 

Pondělí 16. 10. - sv. Hedviky

18:00 - mše sv. volný úmysl

 

Čtvrtek 19. 10. - čtvrtek 28. týdne v mezidobí

18:00 - mše sv. za + rodinu Vojkůvkovu, děti, švagry
a za + Pavla Divína, č.p.296

 

Pátek 20. 10. - pátek 28. týdne v mezidobí

18:00 - mše sv. za + rodiče Růčkovy a Hajdovy,
jejich sourozence, zetě Antonína a Břeťu a za vyprošení
Božího požehnání pro živou rodinu, č.p.583

 

Sobota 21. 10. - sobota 28. týdne v mezidobí

6:00 - modlitba rozjímavého růžence

7:00 - mše sv. za živé i zemřelé farníky

 

Neděle 22. 10. - 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

8:30
- mše sv. za + Antonína Vaška, dceru Marii,
vnuka Jana, rodiče a sourozence z obou stran
a za Boží požehnání pro celou rodinu, č.p.359

 

Pondělí 23. 10. - pondělí 29. týdne v mezidobí

18:00 - mše sv. za + rodinu Vaškovu a Slavíkovu, duše v očistci
a za Boží požehnání pro rodinu Slavíkovu, č.p.9

 

Čtvrtek 26. 10. - čtvrtek 29. týdne v mezidobí

18:00 - mše sv. za + rodiče Porubovy a Růčkovy
a za Boží požehnání pro živou rodinu Růčkovu, č.p.438

 

Pátek 27. 10. - pátek 29. týdne v mezidobí

18:00 - mše sv. za + rodiče Cabákovy, jejich děti a vnuka
a za + rodiče Fiuráškovy, č.p.83

 

Sobota 28. 10. - svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
státní svátek


6:00 - modlitba rozjímavého růžence

7:00 - mše sv. za živé i zemřelé farníky

 

Neděle 29. 10. - 30. neděle v mezidobí

8:30
- mše sv. za + rodiče z obou stra, bratra Zdeňka,
sestru Marii a za Boží požehnáni pro živou rodinu,
č.p.503

 

Pondělí 30. 10. - pondělí 30. týdne v mezidobí
 

 
messe3.jpg
images.jpg
Klubko.jpg
Document-page-001.jpg
Dušičky-page-001.jpg
pohlednice.jpg
pohled2.jpg
P. Mgr. Petr DUJKA
Farní úřad Dolní Bečva
Dolní Bečva 245
756 55 Dolní Bečva

Telefon: 571 647 447
Mobil: 731 626 542
Email:
fadolnibecva@ado.cz 
petrdujka.1@seznam.cz
Erb.JPG
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one