Erb.JPG
FARNOST DOLNÍ BEČVA
Římskokatolická farnost
sv. Antonína Paduánského v Dolní Bečvě
Erb.JPG
DSCN0315.JPG
img771.jpg
Prebytar_kostela_D.B..jpg
800px-Dolní_Bečva,_kostel.jpg
Bez názvu.bmp
P1210775.JPG

Bohoslužby + úmysly

Zde jsou uvedeny mše svaté s úmysly na celý měsíc. Je třeba ovšem sledovat nedělní ohlášky každý týden, protože může dojít ke změně (pohřeb, nepřítomnost kněze, atd.) Berte to prosím na vědomí!
PROSINEC 2017
 
Pátek 1. 12. - pátek 34. týdne v mezidobí / první pátek

17:00 - mše sv. ke cti Božského Srdce Páně
a za živé i zemřelé členy živého růžence


- po mši sv. prvopáteční adorace a svátostné požehnání

 

Sobota 2. 12. - sobota 34. týdne v mezidobí

!!! 10:30 - mše sv. na poděkování za 50 let života a za rodinu Dujkovu,
č.p.245

 

Neděle 3. 12. - 1. neděle adventní

8:30 - mše sv. za + Františku a Jana Billovy, dceru Danu,
syna Josefa, duše v očistci a za Boží požehnání
pro živou rodinu Billovu a Vaňkovu, č.p.510


- při mši svaté žehnání adventních věnců

 

Pondělí 4. 12. - sv. Barbory

!!! 6:45 - rorátní mše sv. za + Julii Beruškovu, dva manžely, syna Zdeňka,
zetě Václava a za Boží požehnání pro živou rodinu, č.p.323

 

Čtvrtek 7. 12. - sv. Ambrože, biskupa

!!! 16:30 - mše sv. za + rodiče Bolckovy, syna a vnuka, duše v očistci
a za živou rodinu, č.p.516

 

Pátek 8. 12. - SLAVNOST NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ
PANNY MARIE


17:00 - slavná mše sv. na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii
za 70 let života s prosbou o Boží požehnání
pro celou rodinu Blinkovu a Porubovu, č.p.337


- je to doporučený zasvěcený svátek,
věřícím se doporučuje účastnit se tento den mše svaté

 

Sobota 9. 12. - sobota po 1. neděli adventní

6:00 - modlitba rozjímavého růžence

7:00 - mše sv. za živé i zemřelé farníky

 

Neděle 10. 12. - 2. neděle adventní

8:30 - mše sv. na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii
za 50 let života otce Petra s prosbou o Boží požehnání
a ochranu do dalších let, č.p.245

 

Pondělí 11. 12. - pondělí po 2. neděli adventní

!!! 6:45 - rorátní mše sv.

 

Čtvrtek 14. 12. - sv. Jana od Kříže, kněze

od 15:00 do 17:00 - předvánoční svátost smíření

17:00 - mše sv. za + Vlastu Hrstkovu, manžela Vladimíra, syna Petra
a za Josefa Vlčka, č.p.36

 

Pátek 15. 12. - pátek po 2. neděli adventní

!!! 6:45 - rorátní mše sv. za + Štěpána Bartoška a duše v očistci, č.p.518

 

Sobota 16. 12. - sobota po 2. neděli adventní

6:00 - modlitba rozjímavého růžence

7:00 - mše sv. za živé i zemřelé farníky

 

Neděle 17. 12. - 3. NEDĚLE adventní

8:30 - mše sv. za + Jaromíra a Zdeňku Laníkovy a za živou rodinu,
č.p.639

 

Pondělí 18. 12. - pondělí po 3. neděli adventní

17:00 - mše sv. za + Zdeňka Štrbačku, Josefa a Františku Vojkůvkovy,
rodinu Vojkůvkovu, Štůralovu, Štrbačkovu a Koňaříkovu, č.p.368

 

Čtvrtek 21. 12. - čtvrtek po 3. neděli adventní

17:00 - mše sv. za + Jana Štůralu, manželku, syna Antonína,
dceru Anežku, snachu Františku a za živou rodinu, č.p.459

 

Pátek 22. 12. - pátek po 3. neděli adventní

!!! 6:45 - rorátní mše sv. za + Rudolfa Vavřína, Annu a Antonína
Vojkůvkovy, jejich syna a tři zetě, č.p.488

 

Sobota 23. 12. - sobota po 3. neděli adventní

 

Neděle 24. 12. - 4. NEDĚLE adventní / štědrý den

!!! 7:30 - mše sv. za + Milana Bartoška, dceru, zetě, duše v očistci
a za Boží požehnání pro živou rodinu Paprskářovu, č.p.518


vigilie slavnosti narození páně
!!! 22:00 - půlnoční mše sv. za mír a pokoj ve světě

 

Pondělí 25. 12. - slavnost narození páně
boží hod vánoční


!!! 7:00 - pastýřská mše sv. za živé i zemřelé farníky

!!! 8:30 - vánoční mše sv. za + rodiče Maléřovy, syna
a za živou rodinu, č.p.558

 

Úterý 26. 12. - svátek sv. štěpána / 2. svátek vánoční

!!! 8:30 - mše sv. za + Aloise a Matyldu Porubovy, Josefa a Vlastu
Vavřínovy, rodiče a sourozence a za celou živou rodinu, č.p.388

 

Čtvrtek 28. 12. - svátek sv. Betlémských dětí, mučedníků
 

 

Pátek 29. 12. - pátek v oktávu Narození Páně
 

 

Sobota 30. 12. - sobota v oktávu Narození Páně

!!! 15:00 - vánoční koleda (pásmo vánočních koled a písní)

 

Neděle 31. 12. - svátek Svaté rodiny
konec občanského roku 2017


8:30 - děkovná mše sv.

- při mši svaté obnova manželských slibů

- po mši svaté děkovná pobožnost a svátostné požehnání
 
messe3.jpg
images.jpg
advent_mikulasska_nadilka_rozsviceni_stromku-page-001.jpg
Roráty-page-001.jpg
Document-page-001(2).jpg
Vánoční_bohoslužby-page-001.jpg
Vánoční_koleda-page-001.jpg
Document-page-001(1).jpg
pohled2.jpg
P. Mgr. Petr DUJKA
Farní úřad Dolní Bečva
Dolní Bečva 245
756 55 Dolní Bečva

Telefon: 571 647 447
Mobil: 731 626 542
Email:
fadolnibecva@ado.cz 
petrdujka.1@seznam.cz
Erb.JPG
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one