Farnost Dolní Bečva - znak.JPG
FARNOST DOLNÍ BEČVA
Římskokatolická farnost
sv. Antonína Paduánského v Dolní Bečvě
sv. Zdislavy v Prostřední Bečvě

 
Farnost Dolní Bečva - znak.JPG
800px-Dolní_Bečva,_kostel.jpg
img771.jpg
Prebytar_kostela_D.B..jpg
P1210775.JPG
kostel.jpg
p1040850.jpg

Bohoslužby + úmysly

Zde jsou uvedeny mše svaté s úmysly na celý měsíc. Je třeba ovšem sledovat nedělní ohlášky každý týden, protože může dojít ke změně (pohřeb, nepřítomnost kněze, atd.) Berte to prosím na vědomí!
ZÁŘÍ 2018

Pondělí 27. 8. - sv. Moniky
18:00 - mše svatá nebude!

 

Čtvrtek 30. 8. - čtvrtek 21. týdne v mezidobí
18:00 - mše sv. rodina Vojkůvková a Perďochová, č.p.368

 

Pátek 31. 8. - pátek 21. týdne v mezidobí
18:00 - mše sv. rodina Paprskářová, č.p. 518

 

Sobota 1. 9. - ADORAČNÍ DEN FARNOSTI
!!! 8:00 - mše sv. na úmysly Panny Marie
od 9:00 do 15:00 - možnost k soukromé adoraci
!!! 15:00 - zakončení adoračního dne a svátostné požehnání

 

Neděle 2. 9. - 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8:30 - mše sv. za + Metoděje Skalíka a za živou rodinu
Skalíkovu a Stavinohovu, č.p.466


za dary Ducha svatého a ochranu Andělů Strážných
pro školáky a studenty v novém školním roce
a za jejich učitele a vychovatele

 

Pondělí 3. 9. - pondělí 22. týdne v mezidobí
mše svatá nebude!

 

Čtvrtek 6. 9. - čtvrtek 22. týdne v mezidobí
mše svatá nebude!

 

Pátek 7. 9. - pátek 22. týdne v mezidobí / první pátek
18:00 - mše sv. ke cti Božského Srdce Páně,
za živé i zemřelé členy živého růžence


po mši svaté prvopáteční adorace a svátostné požehnání


 

Sobota 8. 9. - svátek Narození Panny Marie
mše svatá nebude!

 

Neděle 9. 9. - 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8:30 - mše sv. za + Boženu Skalíkovu, rodiče Kachtíkovy,
duše v očistci a za živou rodinu, č.p.387

 

Pondělí 10. 9. - pondělí 23. týdne v mezidobí
18:00 - mše sv. volný úmysl

 

Čtvrtek 13. 9. - sv. Jana Zlatoústého, učitele církve
18:00 - mše sv. za + Ludmilu Maléřovu, rodiče
a sourozence, č.p.513

 

Pátek 14. 9. - svátek Povýšení svatého Kříže
18:00 - mše sv. za + rodiče Růčkovy a Hajdovy, jejich sourozence,
zetě Antonína a Břéťu a za vyprošení Božího požehnání
a ochrany Panny Marie pro živou rodinu, č.p.583

 

Sobota 15. 9. - Panny Marie Bolestné
6:00 - modlitba rozjímavého růžence
7:00 - mše sv. za živé i zemřelé farníky


120. výročí posvěcení kaple na Radhošti
!!! 13:00 - slavná mše svatá v kapli na Radhošti
s olomouckým biskupem Mons. Josefem Nuzíkem

 

Neděle 16. 9. - 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8:30 - mše sv. za + důstojného otce Bohuslava Hruškovského,
rodiče a sourozence Hruškovské a Bartošákovy, č.p.538


slavnost Panny Marie Bolestné
170. výročí kaple v Horním Rozpitém
160. výročí milostného obrazu bolestné Panny Marie
!!! 15:00 - výroční poutní mše sv. u kaple v Horním Rozpitém

 

Pondělí 17. 9. - pondělí 24. týdne v mezidobí
18:00 - mše sv. za + Ludmilu Kuběnovu, sourozence
a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

 

Čtvrtek 20. 9. - sv. Ondřeje Kim Tae a druhů, mučedníků
18:00 - mše sv. za + rodiče Vaškovy, syna Josefa
a duše v očistci, č.p.296

 

Pátek 21. 9. - svátek sv. Matouše, apoštola
18:00 - mše sv. za + rodiče Janišovy

 

Sobota 22. 9. - sobota 24. týdne v mezidobí
6:00 - modlitba rozjímavého růžence
7:00 - mše sv. za živé i zemřelé farníky

!!! 11:00 - pouť Bečev na Radhošti

 

Neděle 23. 9. - 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8:30 - mše sv. za + Pavla Růčku, syna Radomíra, rodiče
a sourozence z obou stran, duše v očistci a za vyprošení Boží
milosti a ochrany Panny Marie pro živou rodinu, č.p.272

 

Pondělí 24. 9. - pondělí 25. týdne v mezidobí
18:00 - mše sv. na poděkování za 90 let života,
za živou i zemřelou rodinu Vaškovu a Růčkovu

 

Čtvrtek 27. 9.
VIGILIE
slavnostI sv. Václava, mučedníka
18:00 - slavná mše sv. za + Václava Solanského, manželku
Annu, syna Václava, duše v očistci a za živou rodinu, č.p.323


je to doporučený zasvěcený svátek,
věřícím se doporučuje účastnit se tento den mše sv.

 

Pátek 28. 9. - slavnost sv. Václava, mučedníka
víkendové soustředění našich ministrantů v Pozděchově
mše sv. nebude!

 

Sobota 29. 9.
svátek sv. archandělů Michaela, Rafaela a Gabriela

6:00 - modlitba rozjímavého růžence
7:00 - mše sv. za živé i zemřelé farníky

 

Neděle 30. 9. - 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8:30 - mše sv. za + rodiče Rudolfa a Ludmilu Blinkovy
a syna Josefa, č.p.478

 
sbirka_satstva-page-001.jpg
Document-page-001(3).jpg
Hody-page-001.jpg
Dušičky-page-001.jpg
pohled2.jpg
P. Mgr. Petr DUJKA
Farní úřad Dolní Bečva
Dolní Bečva 245
756 55 Dolní Bečva

Telefon: 733 742 245
Mobil: 731 626 542
Email:
fadolnibecva@ado.cz 
petrdujka.1@seznam.cz
Farnost Dolní Bečva - znak.JPG
farnost dolní bečva.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one